Arochukwu Anthem

 

Onye Ukwu biri na Udo..
Onye Nta biri na Udo..
Umu Aro Okeigbo biri na Udo..
Anyi biri na Udo..
Udo, Udo, Udo, Udo, Udo, Udo..
Anyi biri na Udo
Eze Aro anyi Ekele
President Anyi Ekele
Umu Aro Okeigbo anyi Ekele
E nyi Chi wa Na Udo
Udo, Udo, Udo, Udo, Udo, Udo..
Anyi biri Na Udo..
Onye Ukwu jideofor
Onye Nta jideofor
Umu Aro Okeigbo jideofor
Ihe ji mara anyi..
Udo, Udo, Udo, Udo, Udo, Udo..
Anyi biri na Udo…
Arooo…! Okeigbo
Arooo…! Okeigbo
Arooo…! Okeigbo
Arooo…! Umuchukwu…

1 thought on “Arochukwu Anthem”

Leave a Comment