Arochukwu 19 Villages And Their Nick Names

Omu Arochukwu Picture

 It is obvious that Arochukwu Kingdom is make up of 19 different villages in the kingdom, it may also interest you to know that these 19 villages also has another name or nick name that can be used in placement of the original name.

Moreover we have gotten several request to publish the correct list of villages that make up Arochukwu Kingdom, if you have been searching for the Lists of Villages or the 19 villages that make up Arochukwu Kingdom, Please search no more.

Aro Okeigbo Blog is committed to helping you get to know more about the entire Arochukwu L.G.A and their cultures, their traditions not excluded.

Do you know that Arochukwu Kingdom is made up of Three (3) Kindreds, Namely;

  1. Okwara Agwu N’ Eze Agwu Kindred
  2. Ibom Isii and
  3. Okennachi Kindred

Without wasting much of your time we will be unleashing the Lists of 19 villages that make up Arochukwu and their nick names.

Get your paper and pen, sit down and jot down the below village that make up the Arochukwu Kingdom.

Arochukwu Kingdom of Abia State is made up of 19 villages, namely;

1. UGWUAKUMA – Akuma nnubi.

2. AGBAGWỤ – Nsị Egbe.

3. AMANNAGWỤ – Ama Agwụ (Eze Agwụ).

4. ỤJARỊ – Koko Ọbasi.

5. AMASỤ – Eviagbọ.

6. IBOM – Oburutu.

7. ỌRỌR – Ámá Eze.

8. AMỌBA – Nsikọ Gbagburu Enyi.

9. OBINKITA – Obi na-etiti.

10. UTUGHUGWU – Obi n’ugwu.

11. AMANKWỤ – Izuọgụ na Ịheme.

12. UGBO – Ugbo Ọba.

13. AMỤKWA – Mgboso ka Ohu.

14. UGWUAVỌ – Ugwu Ọnyịrị (Some now call it Ugwu Nsọ).

15. ISIMKPU – Amaja.

16. ATANỊ – Mmawuru ndị a mụrụ na-enyi (or simply Mmawuru)

17. AMANGWU – Oso nta.

18. ASAGA – Ugwunagbọ (Some still call it Asaa-Agaa).

19. AMỤVỊ – Ụda mbeleke 

The Compilation of Arochukwu 19 villages and their nick names was done by Nwamazi Nnadozie Victor the CEO of Aro Okeigbo Blog

Leave a Comment